Reflexológia


Reflexológia vychádza z poznatku, že na častiach tela (chodidlo, ucho, dlaň, tvár) sú nervové zakončenia so vzťahom k jednotlivým vnútorným orgánom. Pri ochorení alebo inom postihnutí niektorého z orgánov, sa tento vzťah prejaví ako bolestivé miesto na „reflexologickej mape“ chodidla-ucha-dlane-tváre. Tieto body možno stimulovať masážou, a tak priaznivo vplývať na funkcie vnútorných a vonkajších orgánov. Reflexologická masáž je nielen veľmi príjemná relaxačná technika, ale vyrovnávaním energetických prúdov v telesných dráhach povzbudzuje samoliečebné procesy v tele.